Monitoring

System monitoringu służy do kontrolowania sygnałów alarmowych ze wszystkich lokalnych systemów ochrony, tzn. z ochranianych obiektów. Kiedy intruz uruchomi alarm, sygnał alarmowy dociera do naszego Centrum Dowodzenia błyskawicznie dzięki temu, że wysyłany jest poprzez łącza telefoniczne, radiowe (oczywiście na szyfrowanych częstotliwościach) oraz łączami telefonii komórkowej.

Dzięki zastosowaniu takiej różnorodności nasza grupa interwencyjna podejmuje działanie błyskawicznie udając się na miejsce zdarzenia, natomiast pracownicy pozostający w Centrum Dowodzenia mają czas na powiadomienie odpowiednich służb.